Odpowiedzi

2010-04-09T20:36:36+02:00
Prawa człowieka można podzielić na trzy grupy:

Grupa Prawa Człowieka

1.Prawa i wolności osobiste oraz polityczne - prawo do życia, do wolności i nietykalności osobistej
- prawo do opory przeciwko bezprawnej przemocy, nienaruszalności mieszkania i tajemnicy korespondencji
- prawo do przenoszenia się i wyboru miejsca
zamieszkania
- prawo do sprawiedliwego sądu
- wolność zrzeszania się, zgromadzeń i wieców
- prawo wyborcze
- wolność sumienia i wyznania

2.Prawa ekonomiczne i socjalne - prawo do pracy
-prawo do strajku
- prawo do własności i swobodnego nią dysponowania
- prawo do zasiłku dla bezrobotnych
- prawo do wypoczynku
- prawo do nauki
- prawo do równej płacy z równą pracę
- prawo do renty inwalidzkiej

3.Prawa ekologiczne oraz korzystanie z dorobku współczesnej cywilizacji - prawo do czystego powietrza, czystej wody i gleby, dla bezpiecznej dla zdrowia żywności
- prawo do ochrony danych osobowych
- prawo do korzystania z różnych źródeł informacji krajowej i zagranicznej
- prawa kulturalne

Łamanie praw człowieka :
-masakry
-niewolnictwo
-dyskryminacja
-obozyNKWD
-tortury