Odpowiedzi

2010-04-08T17:37:06+02:00
1. rozkład związków pod wpływem prądu - elektroliza
2. Proces pokrywania metalu cienką warstwą metalu - galwanizacja.
3. Kwas powodujące zżółknięcie tkaniny - azotowy
4. substrat produkcji kwasu siarkowodorowego - siarkowodór
5. dysocjują na nie reszty kwasowe - aniony
1 5 1
2010-04-08T17:37:32+02:00
1. H₂SO₄ to kwas... "siarKowy"
2. kwasy reagują z tlenkami metali, metalami i... "Wodorotlenkami"
3. związek, którego cząsteczki są zbudowane z atomów wodoru i reszty kwasowej to... "kwAsy"
4.H₂S to kwas... "Siarkowodorowy"
5. kwas może być tlenowy lub.... "beztlenowY"