przetłumacz na polski
1.The first thing is to be prepared - make sure that you have got everything that you need for your interview.
2. Secondly to resporders your customers well before you go .
3.Thirdly, make sure that you are talking to the night people. Remember ‘MAN’: M is the person who has the money ; A is the person who has the authority; N is the person who has the need. We need to talk to the person who has all three.
4.Fourthly, the important thing to do is to know you product or service well.

5.When training people to be good at selling ,two things are very important: motivation and simple tools that they can take away and use.
6. What are the three basic points that make up motivation ?
7. What are the four steps to follow when doing an interview?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T17:41:17+02:00
1.Pierwszy rzecz ma być przygotowaną - upewnić się, że masz wszystko, czego potrzebujesz dla swojego wywiadu.
2. po drugie aby reporter twoi klienci dobrze wcześniej idziesz.
3.Po trzecie, upewnij się, że rozmawiasz z ludźmi nocnymi. Pamiętać ‘ człowiek ’: M jest osobą, która ma pieniądze; jest osobą, która jest władna; N jest osobą, która ma potrzebę. Musimy rozmawiać z osobą, która ma całe trzy.
4. Po czwarte, ważna rzecz robić ma znać cię produkt albo usługa dobrze.
5.When nakierowujący ludzi być dobrym w sprzedawaniu, dwie rzeczy są bardzo ważne: motywacja i proste narzędzia, które oni mogą zabierać i mogą używać.
6. co trzy podstawowe punkty, które składają się są motywacją?
7. co cztery kroki mają nastąpić robiąc wywiad?
2010-04-08T17:43:24+02:00
1. Pierwsza rzecz jaka ma być przygotowana - upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz dla swojego wywiadu.
2. Po drugie aby zadowolić twoich klientów lepiej idź wcześniej.
3. Po trzecie, upewnij się, że rozmawiasz z ludźmi nocnymi. Pamiętaj ‘ człowiek ’: M jest osobą, która ma pieniądze; jest osobą, która jest władna; N jest osobą, która ma potrzebę. Musimy rozmawiać z osobą, która ma całe trzy cechy.
4. Po czwarte, ważna rzecz robiąc masz znać dobrze produkt albo usługę.
5. Nakierowując ludzi i być dobrym w sprzedawaniu, dwie rzeczy są bardzo ważne: motywacja i proste narzędzia, które oni mogą zabierać i używać.
6. Jakie trzy podstawowe punkty, które składają się na motywację?
7. Jakie cztery kroki muszą nastąpić robiąc wywiad?