Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T18:49:49+02:00
Napoleon przywrócił tytuły szlacheckie obdarowując nimi ludzi zasłużonych i swoją rodzinę, a takrze napoleon przeprowadził wiele reform :
-nowy podział administracyjny państwa
-wprowadzenie państwa policyjnego
-zniesiono wolność prasy (zlikwidowano większość tytułów pozostawiając tylko kilka np. „Monitor”)
-w 1800r. otwarto Bank Centralny stabilizujący pozycję waluty państwowej
-rozwinął się handel dzięki opiece nad kupcami i otwarciu nowych rynków zbytu
-chłopom zagwarantowano własność ziemi zagarniętej podczas rewolucji
-znormalizowano stosunki z Kościołem Katolickim (konkordat) nowi biskupi musieli składać przysięgę na wierność rządowi
-wprowadzono 4 kodeksy regulujące prawo (cywilne, handlowe, karne, polityczne)
-w 1804r. wprowadzono Kodeks Napoleoński zakładano w nim wolność osobistą , wyznaniową i równość wszystkich obywateli