Odpowiedzi

2010-04-08T17:42:11+02:00
Zad 2.
1. Z prostych zwiazków nieorganicznych z udziałem energii słonecznej produkują materie organiczną.
2. Stanowią pokarm dla drobnych roślinożernych zwierząt wodnych.
3. Wzbogacają zbiorniki wodne w wytwarzany w procesie fotosyntezy tlen.
4. Wiele glonów to organizmy pionierkie, zdolne do zasiedlania nowych terenów.
5. Produkuje się z nich wiele kosmetyków.