Zad.
a)Jeżeli 50% pewnej liczby powiększymy o 3, to otrzymamy 13.Co to za liczba?
b)Cena towaru po obniżce o 20% była równa 80zł.Jaka była cena towaru przed obniżką.
c)Cena towaru po podwyżce o 10% wyniosła 165zł.Jaka była towaru przed podwyżką?
d)Ile trzeba odparować wody z 5kg roztworu wodnego soli kuchennej o stężeniu 24%?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-08T17:41:11+02:00
A) 13 - 3 = 10 10 = 1/2 10*2 = 20
b) 80 zł - 80%
x - 100%
x* 80 % = 100% * 80zł / :80%
x = 100% * 80zł/80% = 100zł
c) 165 zł - 110%
x - 100%
150 zł
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T17:50:51+02:00
A) 50%*x + 3 = 13
½x + 3 = 13 /-3
½x = 10 /*2
x=20

b) x - 20%x = 80
x - ⅕x = 80
⅘x = 80 /:⅘
x=100zł

c) x + 10%x = 165
x + ¹/₁₀x = 165
1¹/₁₀x = 165 /: 1¹/₁₀
x=150zł

d) 5 - 24% * 5 = 5 - 0,24 * 5 = 5 - 1,2 = 3,8kg

:D