Mam kłopot ze zrobieniem 4 zadań !
Są to zadania tekstowe z zastosowaniem równań i nierówności
proszę je rozwiązać z podaniem analizy późniejszych rozwiązań i sprawdzenia:
i skorzystanie ze wzorów
Zad 5
Dwa prostokątne ogródki działkowe mają równe pola. szerokość pierwszego ogródka jest równa 12m, a drugiego 15m. Ile trzeba kupić metrów bieżących siatki na ogrodzenie każdego ogródka, jeżeli długość pierwszego ogródka jest o 5m większa od długości drugiego ?

Zad 6
Z doświadczalnego pola zebrano razem 1800kg warzyw: ziemniaków buraków i kapusty. Ziemniaków było 5 razy mniej niż buraków ,a kapusty o 120kg więcej niż buraków. Ile kilogramów każdego z warzyw zebrano ?

Zad 7
Kasjerka ma razem 76 monet jednozłotowych, dwuzłotowych i pięciozłotowych. Dwuzłotówek ma o 25% więcej niż jednozłotówek, a pięciozłotówek o 24% więcej niż dwuzłotówek. Ile monet jednozłotowych ma kasjerka?

Zad 8
Jakiej wysokości kredyt wzięła pani Ula, jeśli po roku zapłaci odsetki w wysokości 2750 zł? Roczne oprocentowanie tego kredytu jest równe 11%.

PROSZĘ ZROBIĆ TO JAK NAJSZYBCIEJ I NIE KOPIOWAĆ Z POPRZEDNICH OSÓB CHCIAŁABYM MIEĆ TE ZADANIA DOBRZE ROZWIĄZANE ! ;D

3

Odpowiedzi

2010-04-08T17:40:00+02:00
5;x+5 - długość I ogródka
x - długość II ogródka

12*(x+5)=15x
12x+60=15x
60=3x |:3
x=20

I ogródek:
dł = 25
sz = 12
obw = 74

II ogródek:
dł = 20
sz = 15
obw = 70

6;
ziemniaki: 5x = 5*240=1200 kg
buraki: x = 240 kg.
kapusta: x+120 = 240+120=360 kg.
razem 1800 kg.

7x=1800-120
7x=1680 |: 7
x= 240 kg.
sprawdzenie 1200+360+240=1800kg.
odp. zebrano 1200kg ziemniaków, 240 kg buraków i 360 kg kapusty.

7;

x-jednozłotówki
1 i 1/4 x- dwuzłotówk
1i 34/100 (1 i 1/4x)-pięciozłotówek
x+5/4x+67/40x=76

8;11%-2750 zl
100%-x

11%x= 2750 zl *100 % / 11%

x= 275000 zl /11
x=25000zl

licze na najj :P
2010-04-08T17:40:58+02:00
Zad.5
x+5 - długość I ogródka
x - długość II ogródka

12*(x+5)=15x
12x+60=15x
60=3x |:3
x=20

I ogródek:
dł = 25
sz = 12
obw = 74

II ogródek:
dł = 20
sz = 15
obw = 70

zad.6
ziemniaki- 5x
buraki- x
kapusta- x+120 kg
razem- 1800 kg

5x+x+x+120= 1800
7x+120=1800 /-120
7x=1680 /:7
7x:7=1680:7
x=240

ziemniaki- 5*240 kg=1200kg
buraki-240 kg
kapusta-240kg+120kg=360kg

Odp.: Zebrano 1200 kg ziemnieków, 240 kg buraków i 360 kg kapusty.

zad.7
j+d+p=76
d=1,25j
p=1,24d = 1,55j
j+1,25j+1,55j=76
3,8j=76
j=20

zad.8
x*11%= 2750 zł
0,11x= 2750 zł/*100/11
x= 25 000 zł
Odp. Pani Ula wzięła 25 tysięcy zł kredytu.
2010-04-08T17:56:31+02:00
5]
1 ogródek:
a=12m=szerokość
b=długosć
b=d+5m
2 ogródek:
c=15m= szerokosć
d= długość
12(d+5)=15d
12d+60=15d
12d-15d=-60
-3d=-60
d=-60:-3
d=20m
1 ogródek ma wymiary:
a=12m
b=d+5=20+5=25m
ilosć siatki=2a+2b=2×12+2×25=24+50=74m
2 ogródek ma wymiary:
c=15m
d=20m
ilosć siatki=2c+2d=2×15+2×20=30+40=70m
6]
x=ilość buraków
5x= ilosć ziemniaków
120+x=ilosć kapusty

x+5x+x+120=1800kg
7x=1800-120
7x=1680kg
x=1680:7
x=240
zebrano:
240 kg buraków
5×240=1200kg ziemniaków
240+120=360kg kapusty
spr. 240+1200+360=1800kg
7]
x=ilość 1=złotówek
x+25%x=1,25x=ilość 2-złotówek
1,25x+24% z 1,25x=1,25x+0,24×1,25=1,25=0,3x=1,55x=ilość 5-złotówek

x+1,25x+1,55x=76
3,8x=76
x=76:3,8
x=20
ma:
20 złotówek
1,25×20=25 2-złotówek
i 1,55×20=31 5-złotówek
spr. 20+25+31=76
8]
x=wysokosć kredytu
11% x=2750zł
x=2750:0,11
x=25 000zł wzięła kredytu