Odpowiedzi

2009-11-03T10:52:07+01:00
s₁ = ½s = połowa drogi
s₂ = ½s = druga połowa drogi
V₁ = 80km/h
V₂ = 60km/h
t₁ - czas I połowy drogi
t₂ - czas II połowy drogi

V śr = ?
Korzystam ze wzoru na prędkość V = s : t
t₁ = s: V₁
t₂ = s : V₂

Vśr = ( s₁ + s₂ ) : (t₁ + t₂ )
Vśr = (½s + ½s) : (s: V₁ +s : V₂ )
Vśr = s : [( sV₂ +sV₁ ):V₁V₂]
Vśr = s *[V₁V₂ : ( sV₂ +sV₁ )]
Vśr = s*V₁V₂ : s( V₁ + V₂)
Vśr = V₁V₂ :( V₁ + V₂)
Vśr = 80*60 : ( 80 + 60)
Vśr = 4800 : 140
Vśr = 240/7
Vśr = 34 i 2/7 km/h
1 5 1
2009-11-03T10:52:14+01:00
Oblicz średnią prędkość samochodu, który pierwszą połowę drogi jedzie 80km/h a drugą 60km/h

S₁=S₂
S₂=60km/h*1h=60km

S₁=80km/h*t
60km=80km/h*t
t₁=60km/h /80km=0,75h

Vśr=s₁+s₂ / t₁+t₂

Vśr=60km+60km /0,75h+1h=120km/1,75h≈68,6km/h

1 5 1