Piłka gumowa o masie 0,2kg spada z wysokości 1m i po odbiciu od podłoża wznosi się tylko na wysokość 0,6 m . Co się stało z częścią mechanicznej piłki ? O ile wzrosła energia wewnętrzna piłki i podłoża?
Dane: m = .... , h1=..... , h2=....
Szukamy :
Rozwiązanie ;
Odopowiedź

1

Odpowiedzi

2010-04-08T17:43:04+02:00
Dane:
m = 0,2 kg
h₁ = 1m
h₂ = 0,6m
Rozw.:
Część energii mechanicznej piłki zamieniło się na ciepło które pobrała częściowo piłka i częściowo podłoże

ΔEp = Ep₁ - Ep₂ = mgh₁ - mgh₂ = mg (h₁ -h₂) =
= 0,2 kg×10[m/s²] × 0,4m = 0,8 J

Energia wewnętrzna piłki i podłoża wzrosła o 0,8 J
9 4 9