Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T11:28:05+01:00
Historiografia polska zrodziła się wraz z przyjęciem chrześcijaństwa jako organiczny składnik kultury piśmienniczej-historiografia to inaczej całokształt pracy historyka . Na historiografię składają się wszystkie rodzaje piśmiennictwa historycznego, będące wynikiem pracy historyka badań. Nutr eurudycyjny odnajdziemy zabytkach historiografii polskiego średniowiecza . Zabytki te pozwalają określić stopień i charakter powiązań wyobrażeń lokalnych z światopoglądowym chrześcijaństwie.
Historiografia obejmuje różne stopnie rozwoju myślenia historycznego:
-erudycja- gruntowna i rozległa wiedza,uczoność, wykształcenie; oczytanie; wiedza książkowa
-ontologię- nauka o bycie
-epistemologię-nauka o poznawaniu