II gimnazjum matematyka 2001

Z 17)st. 74 Podręcznik
Używając liczby π oblicz pole koła o promienie
a)9cm
b)0,5m
c)2½ dm
d)15mm

Z 18) st. 74 podręcznik
Oblicz długość promienia koła którego pole wynosi
a)16π cm ²
b)25π m ²
c)64π dm ²
d)4900π mm ²


3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T10:27:51+01:00
17
P=pi*r2
a) 81 pi
b)0,25 pi
c) 25/4 pi
d) 225 pi

18
a) r=4
b) r=5
c) r=8
d) r=70
3 3 3
2009-11-03T10:35:23+01:00
P=πr²
a)P=81πcm²;;b)P=o,25πm²;;c)P=25/4πdm²;;d)P=225πmm²
a)πr²=16π/π
r²=16
r=4cm
b)πr²=25π/π
r²-25
r=5m
c)πr²=64π/π
r²=64
r=8dm
d)πr²=4900π/π
r²=4900
r=70mm=7cm
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T10:41:02+01:00
Używając liczby π oblicz pole koła o promienie
a)9cm
P=Πr²
P=Π*9²
P=81Π cm²

b)0,5m
P=Πr²
P=Π*0,5²
P=0,25Π m²

c)2½ dm
P=Πr²
P=Π*(2½ )²
P=25/4 Π dm²

d)15mm
P=Πr²
P=Π*15²
P=225Π mm²

Oblicz długość promienia koła którego pole wynosi
a)16π cm ²
P=Πr²
16π cm ²=Πr²
16=r²
r=4cm

b)25π m ²
25π=Πr²
25=r²
r=5m

c)64π dm ²
64π=Πr²
64=r²
r=8dm

d)4900π mm ²
4900π=Πr²
4900=r²
r=70 mm
8 5 8