Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T10:55:49+01:00
Po ustąpieniu lądolodów zmiany zaszły rzeźbie terenu Najbardziej charakterystycznymi formami ukształtowania powstałymi w wyniku erozyjnej działalności wód lodowcowych są:
– rynna – długie i wąskie obniżenie wyrzeźbione w podłożu przez rzeki podlodowcowe płynące pod ciśnieniem; po stopieniu lądolodu tworzą się jeziora rynnowe.
– pradolina – bardzo szeroka dolina o płaskim, często zabagnionym dnie, utworzona przez wody roztopowe i wody rzeczne obszarów, które nie były pokryte lodem. Tworzy się na przedpolu lądolodu, równolegle do jego czoła.

Działalność akumulacyjna lądolodu i wód polodowcowych doprowadziła do powstania następujących form:
– morena denna – zbudowana z tzw. gliny zwałowej (morenowej), czyli mieszaniny iłów, piasków, żwirów i głazów. Tworzy faliste równiny;
– morena czołowa – powstaje przed czołem lądolodu w czasie jego dłuższego postoju. Gdy czoło lądolodu przesuwa się do przodu po powstaniu wału morenowego, materiał morenowy jest spychany i piętrzony – powstaje morena spiętrzona
– głazy narzutowe – głaz o średnicy do kilkudziesięciu metrów przetransportowany w lodowcu i osadzony po stopieniu lodu;
– drumlin – wydłużone wzgórze dochodzące do 50 m wysokości, zbudowane z gliny lub osadów fluwioglacjalnych z pokrywą gliniastą;
– kem – pagórek o wysokości od kilku do kilkudziesięciu metrów, zbudowany z piasków i żwirów, który powstał w otwartej szczelinie w czasie zatrzymania
Obszary pokryte w przeszłości lądolodem charakteryzują się specyficznym typem krajobrazu. Ze względu na znaczne różnice wyróżniamy krajobraz o rzeźbie:
– młodoglacjalnej – charakteryzujący się dużą różnorodnością form akumulacyjnych (morena czołowa, ozy, kemy, drumliny i sandry) oraz obecnością licznych jezior polodowcowych różnego typu;
– staroglacjalnej – charakteryzujący się mniejszymi różnicami wysokości względnych wzgórz morenowych i zazwyczaj łagodniejszymi formami akumulacyjnymi (bardziej zniszczonymi) oraz brakiem jezior polodowcowych.
Np. bagna są astrefowym elementem środowiska geograficznego sprzed milionów lat, znaczy to, że kilkadziesiąt milionów lat temu na tym obszarze znajdowało się morze .
Zmiany zaszły również w szacie roślinnej .
1 4 1