Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-09T16:30:03+02:00
Poglądy Romantyków
Między założeniami Oświecenia a romantyzmu nastąpił wielki światopoglądowy wstrząs. W epoce Oświecenia świat był uporządkowany i wszystkie zjawiska działały według niezmiennych praw. Najważniejsze wartości tego okresu to harmonia, jednorodność zjawisk i ich racjonalne uporządkowanie. Natomiast romantyzm wyrósł ze zwątpienia w te hasła. Dla romantyków najważniejsza była różnorodność zjawisk, zmienność i rozwój, nowość, antagonizm. Dzieło miało być niepowtarzalne
Poglądy Pozytywistów
Wolna wola z punktu widzenia ludzkiej psychiki jest stanem emocjonalnym, odczuciem, że na ogół możemy podejmować wolne decyzje. Każdy, kto ma takie wrażenie, jest w psychologicznym sensie tego słowa wolny i na tym kończy się cała dyskusja.
Poglądy Myślicieli oSwiecenia:
Oświecenie to prąd społeczno-kulturalny w Europie, zapoczątkowany w drugiej połowie XVII wieku w Anglii i Francji , w XVIII wieku rozwijał się w innych państwach europejskich. Podstawą ideologii oświecenia była myśl filozoficzna filozofa angielskiego, głównego przedstawiciela empiryzmu J. Lecke’a głoszącego, że źródłem wiedzy ludzkiej jest doświadczenie i filozofa francuskiego, czołowego zwolennika racjonalizmu, Kartezjusza (R. Descrates’a), który za podstawowe źródło poznawania uważał rozum. W dziele „Dwa traktaty o rządzie” Locke zajął się problemem pochodzenia własności prywatnej i państwa.