1. Pięciu pracowników podzieliło się zapłatą tak, że czterech otrzymało odpowiednio 1/3 , 1/4 , 1/6 i 1/5 całej zapłaty. jaką część zapłaty dostał piąty pracownik?
2. Podróżnicy stwierdzili że jeśli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe to zapasy wystarczą im na 10 dni. Oblicz na ile dni starsza im te zapasym jeśli racje żywnościowe zostaną zmniejszone o 1/6. Zapisz obliczenia.

3. Na mapie wykonanej w skali 1:250 000 dora łącząca dwie miejscowości ma długość 19cm. Oblicz długość tej trasy w rzeczywistości. Wyraź ja w km. Zapisz obliczenia.

3

Odpowiedzi

2010-04-08T17:52:32+02:00
1/3=20/60
1/4=15/60
1/6=10/60
1/5=12/60

20/60+15/60+10/60+12/60=57/60

1-57/60=3/60 =1/20

Otrzymał 1/20 zapłaty

zad 2

x - ilość racji żywnościowych
y - ilość dni na które starczą nowe racje żywnościowe
x - (1/6)*x= (6/6)x-(1/6)x=(5/6)x - ilość nowych racji żywnościowych

10x=(5/6)x*y /:x
10=(5/6)y
(-5/6)y=-10 /*(-6/5)
y=(-10/1)*(-6/5)
y=60/5
y=12

Jeśli racje żywnościowe zmniejszy się jak w treści zadania to starczą one na 12 dni.

zad 3

1 cm - 250000
1 cm - 2,5 km
19 cm * 2,5 = 47,5
2010-04-08T18:14:03+02:00
1-(1/3+1/4+1/5+1/6)=1-(20/60+15/60+12/60+10/60)=1-57/60=3/60=1/20

3.
19*250000=4750000
4750000cm=47500m
47500m=475km
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T18:16:29+02:00
1. 1/3+1/4+1/6+1/5=20/60+15/60+10/60+12/60=57/60
60/60-57/60=3/60=1/20
Odp.Piaty pracownik dostał 1/20 zapłaty.

2. 6/6-10 dni
6/6-1/6=5/6 -? dni

6/6x10/1=60/6
60/6:5/6=60/6x6/5=12 x=mnożenie

Odp.Jeśli racje żywieniowe zostaną zmniejszone o 1/6 zapasów starczy na 12 dni.

3. 1-250 000
1cm-250 000cm
1km-2,5km/x19
19km-47,5km