Uzupełnij równania reakcji zobojętniania i zapisz 3 wersje równania reakcji dla zapisu cząsteczkowego.

PRZYKŁAD: 1.NaOH + HCl -----> NaCl + H2O - zapis cząsteczkowy
2.Na(+) + OH(-) + H(+) + Cl(-) ---> Na(+) + Cl(-) + H2O
- zapis jonowy
3.OH(-) + H(+) ----> H2O - zapis jonowy skrócony
(+) kation (-) anion

a) Mg(OH)2 + ....... -----> MgCl2 + .......
b) KOH + H3PO4 -----> ...... + .......
c) ....... + HNO3 -----> Zn(NO3)2 + .......
d) ....... + ....... -----> Fe2(SO4)3 + H2O
c) ....... + H2S -----> (NH4)2S + .......
2

Odpowiedzi

2010-04-08T18:01:15+02:00
A) Mg(OH)2 + 2HCl -----> MgCl2 + 2H2O
Mg(2+) +2OH(-)+2H(+) +2Cl(-)-->Mg(2+)+2Cl(-)+2H2O
2H(+)+2OH(-)-->2H2O
b) 3KOH + H3PO4 -----> K3PO4+3H2O
3K(+)+3OH(-)+3H(+)+PO4(3-)-->3K(+)+po4(3-)+3H2o
3OH(-)+3H(+)-->3H2O
c) Zn(OH)2+2HNO3-->Zn(NO3)2+2H2O
Zn(2+)+2OH(-)+2H(+)+2NO3(-)-->Zn(2+)+2NO3(-)+2H2O
2OH(-)+2H(+)-->2H2O
d) 2Fe(OH)3+3H2SO4 -----> Fe2(SO4)3 + 6H2O
2Fe(3+)+6OH(-)+6H(+)+3SO4(2-)-->2Fe(3+)+3SO4(2-)+6H2O
6OH(-)+6H(+)-->6H2O
c) 2NH4OH+H2S-->(NH4)2S+2H2O
2NH4(+)+2OH(-)+2H(+)+S(2-)-->2NH4(+)+S(2-)+2H2O
2OH(-)+2H(+)-->2H2O
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T18:16:33+02:00
A)
1 Mg(OH)2 + 2HCl -----> MgCl2 + 2H2O
2 Mg(2+) + 2OH(-) + 2H(+) + 2Cl(-)-----> Mg(2+) + 2Cl(-) +2 H2O
3 2OH(-) + 2H(+)----->2 H2O /: 2
OH(-) + H(+)-----> H2O
b)
1 3KOH + H3PO4 -----> K3PO4 + 3H2O
2 3K(+) + 3OH(-) + 3H(+) + PO4(3-)------> 3K(+) + PO4(3-) + 3H2O
3 3OH(-) + 3H(+)------>3H2O/:3
OH(-) + H(+)------>H2O
c)
1 ZnOH2 + 2HNO3 -----> Zn(NO3)2 +2H2O
2 Zn(2+)+ 2OH(-) + 2H(+) + 2NO3(-)-----> Zn(2+)+ 2NO3(-) + 2H2O
3 2OH(-) + 2H(+)---->2H2O/:2
OH(-) + H(+)---->H2O
d)
1 2FeOH3 + 3H2SO4 -----> Fe2(SO4)3 + 6H2O
2 2Fe(3+) + 6OH(-) + 6H(+) + 3SO4(2-)------> 2Fe(3+) + 3SO4(2-) + 6H2O
3 6OH(-) + 6H(+)---->6H2O/:6
OH(-) + H(+)---->H2O

Mam nadzieję że trochę pomogłam:)