Odpowiedzi

2009-11-03T11:23:05+01:00
Zad1
tgβ = ½

zad2
|AC|=6/sin60°
|AC|=4√3

|BC|=6/sin45°
|BC|=6√2

punkt D jest punktem styku wysokości trójkąta z podstawą AB

|AD|=6/tg60°
|AD|=6√3

|DB|=6/45°
|DB|=6

|AB|=|AD| + |DB|
|AB|=6√3 + 6

Obw.=4√3 + 6√3 + 6 + 6√2= 6√2 + 6 + 10√3

zad3
sinβ = √2 / √8 = 1/2 ----> 30°
Drugi kąt ma 60°
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T11:28:37+01:00
Zad 1.
tg β = 6:3
tg β = 2

zad 2
CD= h = 6
kąt A = 60°
kąt B = 45°

O = ? - obwód trójkąta
1. obliczam AC

CD:AC = sin 60°
CD:AC = √3 : 2
AC =2*CD : √3 usuwam niewymierność mianownika
AC = 2*6 : √3 * ( √3 : √3)
AC = 12:3 *√3
AC = 4√3

2. Obliczam BC
CD: BC = sin45°
6: BC = √2 : 2
√2 *BC = 12
BC = 12 : √2 usuwam niewymierność mianownika
BC = (12 : √2 ) *(√2 : √2 )
BC = 6√2

3. Obliczam AD
AD :CD = ctg 60°
AD = 6* ctg 60°
AD = 6*√3 : 3
AD = 2√3

4. Obliczam BD
BD : CD = ctg 45°
BD = CD *ctg 45°
BD = 6*1
BD = 6
5. Obliczam Obwód trójkąta
O = AD + BD + BC +AC
O = 2√3 + 6 +6√2 +4√3
O = 6√3 +6√2 +6
o = 6 ( √3 + √2 +1 )

Zad 3.
x = √2
y =√6
α min = ?

tg α = √2 : √6
tg α =√2 : √6 usuwam niewymierność mianownika
tg α = ( √2 : √6)* (√6 : √6)
tg α = √2*√6 : 6
tg α = √2* √2* √3 : 6
tgα = 2√3 : 6
tg α = √3 :3
α = 30°