Odpowiedzi

2010-04-08T17:57:03+02:00
17 września 1787

Preambuła wymienia pięć celów, którym ma służyć Konstytucja:
Utworzenie dobrej współpracy pomiędzy stanami
Zapewnienie pokoju i sprawiedliwości
Obrona przeciw agresji
Popieranie ogólnego dobra narodu
Zapewnienie wolności jednostki

Pozostała część konstytucji składa się z siedmiu artykułów tworzących trzy rodzaje władzy, ustanawiające prawa stanów i władzy federalnej i regulujących poprawki i zatwierdzanie Konstytucji
2010-04-08T17:58:00+02:00
Cały tekst preambuły brzmi:

My, naród Stanów Zjednoczonych, w celu tworzenia doskonalszej unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia spokoju wewnętrznego, umożliwienia wspólnej obrony, popierania ogólnego dobra i zagwarantowania wolności dla nas samych i dla naszych potomków, uchwalamy i ustanawiamy niniejszą Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki.

w oryginale:

We, the people of the United States, in order to form a more perfect Union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the blessings of Liberty for us and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.