Odpowiedzi

2009-11-03T12:09:27+01:00
Zmiany gospodarcze po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej:
- powstawanie nowych miejsc pracy, - powstawanie zakładów zagranicznych inwestorów -wzrost gospodarczy o 1 procent w skali rocznej, - Uczestnictwo we wspólnym rynku(stworzyło wielką szansę dla polskiego eksportu, - Polska uzyskała także w formie dopłat 29,5 mld euro, podczas gdy nasze składki na rzecz Unii wyniosły 13,4 mld euro , - Dzięki funduszom strukturalnym z UE Polska rozpoczęła w końcu modernizację infrastruktury, a zwłaszcza - dróg i autostrad, -Otwarcie rynków pracy w Europie (emigrację zarobkowe), - spadek bezrobocia.