Jazz nowoorleański - pierwszy ze stylów jazzowych należących do jazzu tradycyjnego, wykształcony ok. 1910 r. ; oparty na kontrapunkcie instrumentów melodycznych (kornet lub trąbka, klarnet i puzon), stałym powtarzaniu formuły rytmicznej improwizacji zbiorowej na tematy bluesowe i ragtime'owe. Znani muzycy jazzu nowoorleańskiego to: Joe King Oliver, Louis Armstrong, Bunk Johnson, Kid Ory, Johnny Dodds, Baby Dodds, Zutty Singleton i inni.

proszę przetłumaczcie na angielski ! :P

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T13:12:51+02:00
Jazz New Orleans - the first of the jazz styles of the traditional jazz, which developed around 1910, based on the counterpoint of melodic instruments (cornet or trumpet, clarinet and trombone), constant repetition of rhythmic formula on topics of collective improvisation and blues ragtime'owe. Famous New Orleans jazz musicians is: Joe King Oliver, Louis Armstrong, Bunk Johnson, Kid Ory, Johnny Dodds, Baby Dodds, Zutty Singleton and others.
1 5 1