Przeczytaj teksty biblijne z podręcznika na s. 194-196 (to jest podręcznik do religii dla klasy VI taki zielony). Uzupełnij schemat, wpisując w odpowiednie miejsca odpowiedzi na pytania: Co, według Jezusa, jest fundamentem solidarności i braterstwa? Jak pierwsi chrześcijanie rozumieli solidarność?

BRATERSTWO I SOLIDARNOŚĆ
ROZWIJANIE PRZEZ UCZNIÓW CHRYSTUSA NA ŚWIECIE
Solidarność pierwszych chrześcijan Solidarność dzisiaj
..........................................
..........................................
..........................................
Solidarność ........................................
Przykazanie ........................... Boga i bliźniego
Zasada czynienia innym tego, czego .............. dla siebie
Troska o ..........................

Proszę o odpowiedź ;**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T13:24:40+02:00
Solidarnośc pierwszych chrześcijan:
prabnienia wypełniania przykazanie miłości i blizniego,
pomoc materialna,przez konkretny czyn
solidarnośc dzisiaj:
troska o zaspokajanie głodu,potrzeby dachu nad głową,troska o chorych i więzniów,zaspokajanie potrzeb tych których dotknęły klęski żywiołowe,pocieszanie innych,udzielanie dobrych rad,

solidarnośc boga
przykazanie miłości,boga i blizniego
zasada czynienia innym tego,czego chcielibuśmy dla siebie
troska o innych lub o drugiego człowieka

co według jezusa...;
fundamentem solidarności i braterstwa jest przykazanie miłości boga i blizniego

jak pierwsi...:
rozumieli to tak że solidarnośc to konkretna pomoc materialna,wspieranie się,okazaniu serca ludziom potrzebującym,poprzez konkretny czyn,czyli poprzez czynienie dobra.
104 4 104