Rozwiążecie mi krzyżówke .?!
Dajcie odpowiedzi do tych pytań .. :D

3Wysokosc, droga w ruchu prostoliniowym to wartosc wektora........ (na 12 kratek)
4 Iloczyn masy i przyspieszenia ziemskiego. (na 6 kratek)
6. prędkosc w ruchu jednostajnym to ........ drogi do czasu. (na6 kratek)
7.Miara bezwładnosci ciała. (na3 kratki)

1

Odpowiedzi

2010-04-08T18:21:43+02:00
3.tego nie wiem ;)
4.Fc- siła
6.
7.Masa