Odpowiedzi

2010-04-08T18:04:03+02:00
Funkcje grasicy
wytwarza limfocyty, hamuje rozwój gruczołów płciowych
Z uwagi zarówno na pochodzenie (nabłonkowe), budowę, jak i na funkcję, grasica jest szczególnym narządem limfatycznym, odmiennym od pozostałych. Jej rusztowania nie tworzy – jak w innych narządach limfatycznych – tkanka łączna siateczkowata, lecz sieć gwiaździstych komórek nabłonkowych, w oczkach której leżą limfocyty i makrofagi.
Tkanka łączna torebki wnika do grasicy w formie przegród dzielących jej miąższ na wyodrębnione części – zraziki (budowa zrazikowa). Każdy zrazik składa się z częsci korowej, ciemniejszej z uwagi na większą gęstość limfocytów, i z jaśniejszej części rdzennej. W części rdzennej występują kuliste skupiska komórek nabłonkowych: charakterystyczne tylko dla grasicy ciałka Hassalla.
Do grasicy napływają ze szpiku krwiotwórczego limfocyty niezróżnicowane, które osiedlają się w częściach korowych zrazików, tam się namnażają i różnicują, uzyskując charakter limfocytów T (w grasicy nie ma w ogóle limfocytów B). W trakcie tego procesu uzyskują zdolność rozpoznawania obcych antygenów i reagowania na nie (kompetencja immunologiczna). Następnie wywędrowują z kory do rdzenia zrazika, a stąd drogą naczyń krwionośnych docierają do innych narządów limfatycznych, gdzie pełnią swoje funkcje.
Komórki nabłonkowe grasicy produkują również substancje o charakterze hormonalnym, wpływające na prawidłowe dojrzewanie limfocytów T i stymulujące ich namnażanie się w innych narządach limfatycznych.


3 3 3