Odpowiedzi

2010-04-08T18:04:04+02:00
PRODUCENCI - wytwarzają materię organiczną ze związków nieorganicznych (tj. woda i dwutlenek węgla).Do tej grupy zalicza się większość roślin i niektóre bakterie oraz część protistów.

KONSUMENCI - żywią się innymi organizmami, od których czerpią potrzebne związki. Należą do nich zwierzęta, niektóre grzyby i pasożytnicze rośliny.

REDUCENCI - (inaczej destruenci) dzięki nim związki organiczne związane w martwych organizmach zostają rozłożone na proste związki mineralne, które są ponownie wykorzystywane przez rośliny do produkcji substancji odżywczych.
9 4 9