Odpowiedzi

2010-04-08T18:06:40+02:00
Bezwodniki kwasowe, związki chemiczne, które łącząc się z wodą tworzą kwasy lub zostały uzyskane przez dehydratację kwasu.

Nieorganiczne bezwodniki kwasowe są tlenkami niemetali (np. SO2, CO2, P4O10) lub tlenkami metali na wyższych stopniach utlenienia (np. Mn2O7, CrO3). Organiczne bezwodniki kwasowe mają ogólny wzór R-CO-O-CO-R'. Pod wpływem wody przechodzą w kwasy karboksylowe.

Bezwodniki kwasowe organiczne, reakcje z innymi związkami


alkohole ---> estry
woda ---> kwasy karboksylowe
amoniak,aminy ---> amidy kwasowe
węglowodory aromatyczne ---> ketony
chlorowodór ----> chlorki kwasoweKwasy wielokarboksylowe to inaczej kwasy o cząsteczkach zawierających 2 lub więcej atomów wodoru mogących odszczepiać się podczas dysocjacji elektrolitycznej; kwasem dwuprotonowym (dwuzasadowym) jest np. kwas siarkowy(VI), dysocjujący wg równania: H2SO4 = 2H+ + SO42–.