Odpowiedzi

2010-04-08T18:04:40+02:00
Równanie reakcji chemicznej stanowi zapis przebiegu przemiany chemicznej przy pomocy symboli i wzorów chemicznych, na przykład:Równanie powyższe informuje nas o tym, ze cynk reagując z kwasem solnym wypiera z niego wodór, a ponadto powstaje chlorek cynku. Jest to informacja jakościowa. Jednocześnie równanie chemiczne informuje nas o ilościach substancji biorących udział i powstających w wyniku reakcji. Powyższy zapis odczytać bowiem można w sposób następujący:

Jeden atom cynku reaguje z dwiema cząsteczkami kwasu solnego dając 1 cząsteczkę

chlorku cynku i wypierając 1 cząsteczkę wodoru.

Na ogół substancje nie reagują w tak małych ilościach. Wygodniej więc odczytać to równanie następująco:

1 mol cynku reaguje z dwoma molami kwasu solnego, w wyniku czego powstaje 1 mol chlorku cynku i 1 mol cząsteczek wodoru.

Zamiast mola można użyć równoważnej mu wielkości masy i/lub objętości molowej:

64 gramy cynku reagują z 2.36,5 = 73 gramami kwasu solnego. Powstają 133 gramy chlorku cynku i 2 gramy wodoru, zajmujące objętość 22,4 dm3.

Taka interpretacja równania reakcji chemicznej jest interpretacją ilościową.

Stosunek ilościowy substratów i produktów reakcji chemicznej określony jej równaniem chemicznym nazywamy stosunkiem stechiometrycznym.
6 3 6
2010-04-08T18:07:47+02:00
Moim zdaniem chodzi o to że w danych warunkach różne substancje mają ustaloną objętość np:
dla gazów w warunkach normalnych:
1mol=22,4dm3
6 2 6
2010-04-08T18:07:55+02:00
Zad.1. Oblicz ile:
a) moli cząsteczek tlenu; b) gramów tlenu
powstanie w reakcji rozkładu 0,5 mola czasteczek tlenku srebra Ag2O

zad.2. Oblicz ile:
a) moli czasteczek azotu; b) gramów azotu
łaczy się z wodorem, tworząc 5,1 g amoniaku
Zad.2
N2 + 3H2 ---> 2NH3
a) 1 mol 34g
x (mol) 5,1g

1mol : x = 34g : 5,1 g
x = (1mol * 5,1g) : 34g = 0,15 mol

b) N2 + 3H2 ---> 2NH3
x (g) 5,1g
28g 34g

x : 28g = 5,1g : 34g
x = (5,1g * 28g) : 34g = 4,2g


ktoś dodał takie zadania więc sądze że to na tym polega

interpretacja ilościowa informuje o ilościach substancji biorących udział i powstających w wyniku reakcji


głowy nie dam ze to dobrze
4 2 4