1. Jeden z uczestników wycieczki miał aparat fotograficzny który w ciągu 5 minut wykonuje 240 zdjęć. ile zdjęć może wykonać w ciągu 8 2/3 minut

2

w gospodarstwie hodowlanym jest 600szt zwierzat. stosunek liczby krów do licZby świn oraz owiec jest równy 2:3:1. oblicz o ile mniej jest owiec niż krów
3

Jaka jest łączna powierzchnia 18 jednakowych chust w kształcie trójkąta prostokątnego równoramiennego, w którym najdłuższy bok ma długość 2 pierwiastka z 2 m

2

Odpowiedzi

2009-11-03T11:40:52+01:00
1. Jeden z uczestników wycieczki miał aparat fotograficzny który w ciągu 5 minut wykonuje 240 zdjęć. ile zdjęć może wykonać w ciągu 8 2/3 minut
240-5
x-8 2/3
x=8 2/3*240 /5
x=416


2

w gospodarstwie hodowlanym jest 600szt zwierzat. stosunek liczby krów do licZby świn oraz owiec jest równy 2:3:1. oblicz o ile mniej jest owiec niż krów
2:3:1=600
2x+3x+x=600
6x=600
x=100
krowy -- 2x--200
świnie --3x--300
owce--x--100

200-100=100
jest o 100 sztuk mniej owiec niż krów

3

Jaka jest łączna powierzchnia 18 jednakowych chust w kształcie trójkąta prostokątnego równoramiennego, w którym najdłuższy bok ma długość 2 pierwiastka z 2 m
18 chust można złożyć w 9 kwadratów o przekątnej 2√2m
P=1/2 d²

P chust=9*1/2 (2√2m)²
P=4,5*4*2m²=36m²

2009-11-03T11:44:37+01:00
Zad. 1
trzeba zamienić w zadaniu minuty na sekundy i tak
5 minut - 300 sek
8 2/3 minut - 520 sek

300 sek - 240 zdj
520 sek - x

x = 520 x 240 / 300 = 416

wykona 416 zdjęć w ciągu 8 2/3 min

zad. 2
a - ilość krów
b - ilość świń
c - ilość owiec
a + b + c = 600
a/b = 2/3 z czego b = 3a/2
b/c = 3/1
a/c = 2/1 z czego c = a/2
a + 3a/2 + a/2 = 600 /x2
2a + 3a + a = 1200
6a = 1200
a = 200
b = 100
c = 300
krów jest 200, świń 100 a owiec 300

zad. 3
powierzchnię trójkąta równoramiennego prostokątnego policzymy jak znajdziemy jego bok
a² + a² = (2√2)²
2a² = 8
a² = 4
a = 2
P = 1/2 a² = 2

Powierzchnia 18 chust to 18 x 2 = 36 m²