Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:00:51+02:00
3.GRAMATYKA.

Zad 1 .
a. Gestern habe ich Witze erzahlt. Wczoraj opowiadałem dowcipy.
b. Was hast du am Wochenende gemacht? Co robiłeś na Weekend?

Zad. 2.
a. Wir haben heute Volleyball gespielt.Graliśmy dzisiaj w piłkę ręczną.
b. Was hast du zu Mittag gekocht? Co ugotowałeś na obiad?
c. Meine Eltern haben neue Mobel gekauft. Moi rodzice kupili nowe meble.

Zad.3.
a. Mein Bruder hat zwei Jahre an der Uni studiert. Mój brat studiował 2 lata na uniwersytecie.
Jeztz studiert er an der Technischen Hochschule. Teraz studiuje w Wyższej Szkole Technicznej.
b. Ich verdiene selbst mein Tagesgeld. Zarabiam sam moje kieszonkowe.
Im Sommer habe ich 50 Euro verdient. Latem zarobiłem 50 Euro.
c. Unsere Groβeltern besuchen Uns jede Woche.Nasi dziadkowie odwiedzają nas co tydzień.
Sie haben Uns am Freitag besucht. Odwiedzili nas w piątek.
Zad. 4.
a. Der Geolehrer hat mich heute abgefragt. Nauczyciel geografii odpytał mnie dzisiaj.
b. Sandra hat vor dem Matheunterricht Ihre Hausaufgaben abgeschrieben. Sandra przed lekcją matematyki odpisała zadanie domowe.
c. Hast du schon Deine Geschenke ausgepackt? Odpakowałeś juz swój prezent?
Zad. 5.
a. ich war - ja byłem
b. er hatte - on miał
c. wir waren - my byliśmy
d. ihr hatte - wy byliście
Zad.6.
a. Klaus hat heute kein Fhrustuck gegesen. Klaus nie zjadł dziś śniadania.
b. Unsere Nachbar hat meine Mutter gesehen und mit ihr gesprochen.Sąsiad widział moja mamę i z nią rozmawiał.
c. Martha ist zu spat in die Schule gekommen.Matra przyszła za późno do szkoły.
Zad. 7.
a. Detectiv Aufgespur hat den Einbrecher beobachtet und war den ganzen Tag hinter ihm. Detektyw Aufgespur obserwował włamywacza i cały dzien za nim chodził.
Der Einbrecher hat eine Pistole und einem Dietrich gekauft und ist nach hause zurucktgekiert. Włamywacz kupił pistolet i wytrych i wrócił do domu.
Dann hat der Detectiv die Polizei angerufen. Potem deyektyw zadzwonił po policję.

To by było na tyle.Dalej musisz spróbować sam, bo muszę zająć się dzieckiem.


OK.ALE JUŻ BEZ TŁUMACZEŃ.
4. SŁOWNICTWO.
Zad.1.
a. Er ist verwundert - On jest zdziwiony
b. Er ist böse - On jest zły
c. Er ist traurig - On jest smutny
d. Er ist fröhlich - On jest wesoły
Zad.2.
1. c
2. e
3. f
4. d
5. b
6. a

Zad.3
a. sich gut amusieren
b. traurig sein
c. weinen
d. geben
e. schwanzen
f. zuruckkommen
Zad.4
1. a
2. c
3. c
4. b
Zad.5
1. Lisa hat um halb sieben Uhr die Gimnastik gemacht.
2. Lisa ist um acht Uhr mit seinem Hund Spacieren gagang.
3. nie wiem co ona tu robi.
4. Lisa ist von zehn Uhr bis elf Uhr Hausaufgabe gemacht.
5. Lisa ist von elf Uhr bis zwolf Uhr sein Zimmer aufgereumt. ( sprawdź a słowniku jak się pisze sprzątała, bo nie jestem pewna)
6. nie wiem co ona tu robi.
7. Lisa ist um sechzehn Uhr baseboll gespielt.
8. Lisa ist um sechs Uhr Ferenzehn .

Powodzenia!

8 5 8