1.Oblicz pole i obwód rombu 5m i wysokości 3 cm.
2.Oblicz pole i obwód rombu o boku 5cm i wysokości 3 cm.
3.Jaka jest wysokość rombu którego obwód wynosi 40cm a pole 50cm kwadratowych?
4.Jedna z przekątnych rombu ma długość 10 cm a drub\ga prekątana jest 4 razy dłuższa. Oblicz pole tego rombu
5.Jedna z przekątnych rombu ma długość 10cm a druga przekątna jest 4 razy dłuższa.Oblicz pole tego rombu.
6.Pole rombu wynosi 6cm kwadratowych a jedna z jego przekątnych ma 6 cm.Jaką długość ma druga przekątna?
7.W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 7cm i 5cm.Ile wynosi pole tego trójkąta?
8.W trójkącie prostokątnym o polu 40cm kwadratowych jedna z przyprostokątnych ma długość 4cm.Jaką długość ma przyprostokątna?
9.Oblicz pole trapezu w którym wysokość ma długość 4cm jedna z podstaw ma 10cm a druga 5cm od niej dłuższa.
10.Suma długości podstaw trapezu wynosi 7cm a wysokość jest równa 4cm.Jakie pole ma ten trapez?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T18:21:13+02:00
1. P = a x h
a = 5m h= 3m
p= 5m x 3m = 15 m2 ( kwadratowych)
obwód:
5m + 5m + 3m + 3m = 16m
2. to samo co w 1 tylko że w centymetrach ;D
3. 40 cm / 4 = 10 cm
P = 10cm x h
h = wysokość
50cm2 / 10 cm = 5cm
wysokosć = 5cm
4. 10 cm x 4 = 40 cm
P= 10 cm x 40 cm = 400 cm = 4m
5. to samo co w 4
6. 6cm kwadratowych/ 6 cm = 1 cm
druga przekatna ma 1 cm
7. 7cm x 5cm = 35 cm kwadratowych
8. 40 cm 2 / 4 = 10 cm
9. P= 1/2 x (a+b) x h
a = 10cm
b = 10 cm + 5 cm = 15 cm
h = 4 cm
P = 1/2 x (10+15) X 4 = 50 cm 2
10. a = 4cm
b= 3cm
h = 4 cm
P = 1/2 x (7cm) x 4 cm = 14 cm 2 ;D
weż moje to jest dobrze bo ja miałam to samo i robiłam tak jak ci napisałam i miałam dobrze ;D
13 3 13
2010-04-08T18:37:10+02:00
1. P = 500 × 3 : 2 = 750cm kwadratowych
ob. = 5 × 4 = 20m
2. P = 5 × 3 ÷ 2 = 7,5cm kwadratowych
ob. = 5 × 4 = 20cm
3. 40 ÷ 4 = 10cm 50 ÷ 10 = 5cm
wysokość = 5cm
4. 10 × 4 = 40cm P = 40 × 10 ÷2 = 200cm kwadratowych
5. 10 × 4 = 40cm P = 40 × 10 ÷2 = 200cm kwadratowych
6. 6 ÷ 6 = 1cm
7. P = 7 × 5 ÷ 2 = 17,5cm kwadratowych
8. 40 × 2 ÷ 4 = 20 cm
9. 10 + 5 = 15cm P = 15 + 10 × 4 ÷ 2 = 25 × 4 ÷ 2 = 50cm
kwadratowych
10.P = 7 × 4 ÷ 2 = 14cm kwadratowych
5 3 5