Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T18:18:27+02:00
1)
I-szo rzędowe: 1
II- 3
III-2
2)
-> CH3COONa+H2O - etanian(octan) sodu
-> (HCOO)2Mg+ H2 (tutaj 2 przy HCOOH) -metanian(mrowczan) magnezu
->C3H7COOK+H2O- Propanian potasu(propionian)
3)
mydła to sole wyższych kw. karboksylowch
otrz. stearynianu sodu
C17H35COOH+NaOH-> C17H35COONa + H2O
4)
->CH3COOC2H5
5)
mrówczan butylu HCOOC4H9
octan propylu CH3COOC3H7
propanian etylu C2H5COOC2H5
butanian metylu C3H7COOCH3