TEST CHEMIA
1.Siarczan (VI)sodu nie można otrzymać w reakcji:
a) Na + SO3
b) Na₂O + H₂SO₄
c)Na + H₂SO₄
d) NaOH + SO3

2.Stopnie utleniania pierwiastków w KMnO₄ odpowiednio wynoszą:
a) +1, +5, -2
b) -1, +5, -2
c) +1, +7, -2
d) -1, +5, +2

3.Osad wytrąci się po dodaniu chlorku sodu do:
a)siarczanu (VI) potasu
b)azotanu (V) ołowiu (IV)
c)fosforanu potasu
d)węglanu sodu

4.W 50 cm³ roztworu H₂SO₄ o stężeniu 2 mole/dm³ znajduje się:
a)9,8g
b)19,8g
c)29,4g
d)49,0g

5.Wiązanie jonowe występuje w cząsteczkach:
a)O₂, SO₂, NaCl
b)NaCl, N₂, CaO
c) N₂, J₂, KBr₂
d)KBr, KJ, NaCl

6.W poniższych przykładach dokończ zapis równania reakcji chemicznej lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi:
a)Ag+HBr
b)Pb+Ca²+
c)H3PO₄+NaOH
d)ZnO+SO3

7.Oblicz ile gramów siarczku sodu znajduje się w 400cm³ roztworu o stężeniu 2 mole/dm³.

8.Do 20g 10% roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) dodano 5g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

9.Izotopy tego samego pierwiastka różnią się między sobą:
a)liczbą atomową
b)liczba atomową i masową
c)liczbą protonów
d)liczbą masową i liczbą neutronów

10.Oblicz ile atomów miedzi znajduje się w 12,8g miedzi?Z góry dzięki za pomoc :)

2

Odpowiedzi

2009-11-03T12:44:31+01:00
1.a
2.c
3.b
4.a
5.c
6.
a) nie zachodzi
b)Pb²⁺ + Ca
c) Na₃Po₄ +3 H₂O
d) ZnSO₄
7.
Cm=n:V
n=Cm*V=2*0,4=0,8mola
1mol (Na₂SO₄)---142g
0,8mola-------xg
x=0,8*142=113,6g

8.
Vr₁=20g
Cp₁=10%
Cp₂=?
msubst.₁=5g
V₂=20g+5g=25g
100g rozt.----10g subst.
20g----------xg
x=(20*10):100=2g
msubst₂=2g+5g=7g
Cp=(7:25)*100%=28%

9.d
10.
64g-----6,023* 10 do -23 atomu
12,8----- x
x=1,2046 * 10 do -23
2009-11-03T12:48:40+01:00
TEST CHEMIA
1.Siarczan (VI)sodu nie można otrzymać w reakcji:
a) Na + SO3

2.Stopnie utleniania pierwiastków w KMnO₄ odpowiednio wynoszą:
c) +1, +7, -2

3.Osad wytrąci się po dodaniu chlorku sodu do:
b)azotanu (V) ołowiu (IV)

4.W 50 cm³ roztworu H₂SO₄ o stężeniu 2 mole/dm³ znajduje się:
a)9,8g

5.Wiązanie jonowe występuje w cząsteczkach:
d)KBr, KJ, NaCl

6.W poniższych przykładach dokończ zapis równania reakcji chemicznej lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi:
a)Ag+HBr- nie zachodzi
b)2Pb+Ca²+→Pb₂Ca
c)H3PO₄+2NaOH→ Na₂PO + 2H₂O
d)ZnO+SO3→ ZnSO₄

7.Oblicz ile gramów siarczku sodu znajduje się w 400cm³ roztworu o stężeniu 2 mole/dm³.
Cn = 2 mol/dm3
Vr = 400cm3 = 0,4dm3
masa Na2S = ?

Cn =n/Vr

n = Cn . Vr
n = 2 mol/dm3 . 0,4 dm3 (dm się skracają)
n = 0,8 mol

m Na2S = 23g . 2 + 32g = 46g + 32g = 78g

1 mol = 78g
0,8 mol = x
X= 62, 4 g


8.Do 20g 10% roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) dodano 5g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Mamy 20 g 10% CuSO4 - 10% z 20g to 2 g (tyle jest samego CuSO4)
Dodano 5 g wody
Mamy 25 g x% CuSO4 - w tym 2 g wody
Tworzymy proporcję
25 g - 100%
2 g - x
x= 2g*100%/25g=8%
Odp: Otrzymano roztwór 8 %

9.Izotopy tego samego pierwiastka różnią się między sobą:
c)liczbą protonów

10.Oblicz ile atomów miedzi znajduje się w 12,8g miedzi?
cu-1 mol -6,02*10²³
1mol cu-64gramy

6,02×10²³-64g
x- 12,8

x=1,204*10²³ atomów