Odpowiedzi

2009-11-03T12:05:01+01:00
Zapisz konfiguracje elektronowa 2 dowolnych pierwiastkow

C ma 6 elektronów
jest w 14 grupie ( 4 elektrony walencyjne- czyli na ostatniej powłoce), 2 okres- a więc ma tylko 2 powłoki

K2L4


Zn 30 elektronów
12 grupa-2 walencyjne
4 okres czyli 4 powłoki

K2L8M18N2
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T12:40:59+01:00
Konfiguracja elektronowa dla Mg:

[₁₂Mg] = 1s² 2s² 2p⁶ 3s²
Zapis skrócony: [₁₂Mg] = K² L⁸ M² [₁₂Mg] = [₁₀Ne] 3s²

Konfiguracja elektronowa dla Fe:

[₂₆Fe] = 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁶
Zapis skrócony: [₂₆Fe] = K² L⁸ M¹⁴ N² [₂₆Fe] = [₁₈Ar] 4s² 3d⁶