Odpowiedzi

2016-08-06T10:43:58+02:00
Z---jest istotą chrześcijańskiej wiary- Z M A R T W Y C H W S T A N I E
B---Przeciwieństwo zła?- D O B R O
A---Inaczej Boże Przykazanie?- D E K A L O G
W---potrzebna do zbawienia – W I A R A
I--- jest ich cztery- E W A N G E L I E
C--- Ciało i Krew Chrystusa.- E U C H A R Y S T I A
I--- Jedna z Cnót Boskich. -M I Ł O Ś Ć
E---Jeden z Ewangelistów. -M A T E U S Z
L---Jeden czterech aniołów- G A B R I E L
1 5 1