1.Wyznacz f(f(f(1992))) jeśli f(x)= 1/1-x


2. Jeśli liczbe dwucyfrową podzielimy przez sumę jej cyfr to otrzymamy 6 i resztę 3. Jeśli zaś podzielimy tę liczbę prze sumę cyfr powiększoną o 2, to otrzymamy 5 reszt 5. O jaką liczbę chodzi?


daje najj! proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

2010-04-08T21:40:49+02:00
1.Wyznacz f(f(f(1992))) jeśli f(x)= 1/1-x

f(1992)=1/1-1992=1/-1991
f(f(1992))=f(1/-1991)=1/1+(1/1991)=1/(1992/1991)=1991/1992
f(f(f(1992)))=f(1991/1992)=1/1-(1991/1992)=1/(1/1992)=1992

2. Jeśli liczbe dwucyfrową podzielimy przez sumę jej cyfr to otrzymamy 6 i resztę 3. Jeśli zaś podzielimy tę liczbę prze sumę cyfr powiększoną o 2, to otrzymamy 5 reszt 5. O jaką liczbę chodzi?
10x+y=6(x+y)+3
10x+y=5(x+y+2)+5

10x+y=6x+6y+3
10x+y=5x+5y+10+5

4x-5y=3 /*5
5x-4y=15 /*(-4)

20x-25y=15
-20x+16y=-60
-----------------
-9y=-45
y=5
x=7
liczba 75