W trzech drużynach było razem 227 harcerzy.W pierwszej i drugiej drużynie było razem 151 harcerzy, a w pierwszej i trzeciej - 139 harcerzy.Ilu harcerzy było w każdej drużynie?

To zadanie jest z tematu: Zastosowanie układów równań w rozwiązaniu zadań tekstowych.

2

Odpowiedzi

2010-04-08T18:19:12+02:00
Robimy układ 3 równań:
1) x+y+z=227
2) x+y=151
3) x+z=139

równanie 2) podstawiamy do równania 1) , stąd
151+z=227
z=76

następnie przechodzimy do równania 3)
x+76=139
x=63

i do równania 2)
63+y=151
y=88

odp. w pierwszej drużynie 63 osoby, w drugiej 88, w trzeciej 76
2010-04-08T18:22:40+02:00
X- 1 drużyna
y- 2 drużyna
z- 3 drużyna

x+y+z=227
x+y=151
x+z=139

x+y+z=227
y=151-x
z=139-x

x+151-x+139-x=227
y=151-x
z-139-x

-x=227-151-139
y=151-x
z=139-x

-x=-63
y=151-x
z=139-x

x=63
y=151-63
z=151-63

x=63
y=88
z=76