Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T12:16:07+01:00
Rn
protony 86
elektrony 86
neutrony 136
nuklidy 222
As
protony 33
elektrony 33
neutrony 42
nuklidy 75
Ti
protony 22
elektrony 22
neutrony 26
nuklidy 48
Zr
protony 40
elektrony 40
neutrony 51
nuklidy 91
Ca
protony 20
elektrony 20
neutrony 20
nuklidy 40
Co
protony 27
elektrony 27
neutrony 32
nuklidy 59
2009-11-03T12:17:19+01:00
Rn- neutronów(n)-136 protonów(p)-86 elektronów(e)-86 nuklidy 222
As- n-42 p-33 e-33 nuklidy-75
Ti- n-26 p-22 e-22 nuklidy-48
Zr- n-51 p-40 e-40 nuklidy-91
Ca n-20 p-20 e-20 nuklidy-40
Co n-32 p-27 e-27 nuklidy-59
2009-11-03T12:20:34+01:00
Określ liczbe protonow, neutronow, elektronow i nuklidow w podanych atomach:
Rn, As, Ti, Zr, Ca, Co

Rn₈₆ (222)
86 protonów
222-86=136 neutronów
86 elektronów
222nuklidów

As₃₃(75)
33protonów
75-33=42 neutronów
33 elektronów
75nuklidów

Ti₂₂(48)
22protonów
48-22=26 neutronów
22 elektronów
48nuklidów

Zr₄₀(91)
40protonów
91-40=51 neutronów
40 elektronów
91nuklidów

Ca₂₀(40)
20protonów
40-20=20 neutronów
20 elektronów
40nuklidów

Co₂₇(59)
27protonów
59-27=32 neutronów
27 elektronów
59nuklidów