Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:52:10+02:00
1) (x-3)²+2x=x²-6x+3
x²-6x+9+2x=x²-6x+3
x²-6x+2x-x²+6x=3-9
2x=-6 /:2
x=-3
odp A
2) 2x+4
------ < 3x-1 /*3
3
2x+4<9x-3
2x-9x<-3-4
-7x<-7 /:-7
x>1
odp D.
5) rozwiązaniem jest punkt: (2,0), czyli x=2 y=0
a)2*2+3*0=0
4=0 nie prawda czyli odpada
b)3*3+2*0=6
6=6 - pierwsze spełnikone
2-2*0=2
2=2 - drugie spełnione
para liczb spełnia obydwa równania, czyli odpB
2010-04-08T21:09:49+02:00
1.Rozwiązaniem równania (x-3)²+2x=x²-6x+3 jest liczba (oblicz!!)
A.-3 B.¾ C.6 D.3/2
(x-3)²+2x=x²-6x+3
x²-2*3*x+3²+2x=x²-6x+3
x²-x²-6x+2x+6x=3-9
2x=-6
x=-3
Odp A

2.Do zbioru rozwiazan nierówniści 2x+4 nie należy liczba
------ < 3x-1
3
2x+4<3x-1
2x-3x<-1-4
-x<-5
x>5
C

A. 2 B.2⅓ C.7 D.1
(oblicz!!)
I Zad 5 W Załączniku (oblicz!!)

Skoro się dwie proste przecinają w punkcie o współrzędnych (2,0) muszą spełniać układ równań
A . I. 2x+3y=0
II.2x-y=0
z I. 2x=-3y
x=-3/2 y
do II. 2x=y
2(-3/2 y)=y
-3y≠y

B. I. 3x+2y=6
II. x-2y=2
z I. 3x=6-2y
x=2-2/3 y
do II. 2-2/3 y -2y=2
-⅔y-2y=2-2
-2⅔y≠0

C. I. y=-2x+3
II. y=2x-1
z I do II. -2x+3=2x-1
-2x-2x=-1-3
-4x=-4
x=0
y=3

D. I. 3x+2y=6
II. x+2y=2
z II. x=2-2y
do I. 3(2-2y)+2y=6
6-6y+2y=6
-6y+2y=6-6
-4y=0
y=0
x=2-2y
x=2-2*0
x=2
Odp. Układ D spełnia interpretację geometryczną.