1.Jesli pole powierzchni trapezu równoramiennego jest równe 84, jedna z podstaw ma 8,a wysokosc 7,to ile wynosi jego obwód?
2.Prosta przechodząca przez punkt P=(1;1) i prostopadła do prostej o równaniu x+2y+1=0 okraślona jest równaniem?
3.Proste o równaniach -2x+3y+5=0 i y=ax+b są równoległe do siebie gdy?

1

Odpowiedzi

2009-11-03T12:36:05+01:00