Wyjaśnij słowa : żadne stworzenie Boże samo w sobie nie jest złe .
Weź pod uwagę fragment pisma św ( księga rodzaju 1,1-31;2,1-4) stworzenie świata . Napisz pracę na ten temat .
plis ja tego nie kumam a muszę na jutro na 1 lekcje to mieć
pani od polaka jest taka ostra że jak nie będę tego miała to będzie źle
plisssssssssssssssssssssssssss;(Stworzenie świata.

(I)
(1) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (2) Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
(3) Wtedy Bóg rzekł: "Niechaj się stanie światłość!" I stała się światłość. (4) Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (5) I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy.
(6) A potem Bóg rzekł: "Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!" (7) Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, (8) Bóg nazwał to sklepienie niebem.
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi.
(9) A potem Bóg rzekł: "Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!" A gdy tak się stało, (10) Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, (11) rzekł: "Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona". I stało się tak. (12) Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.
(13) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci.
(14) A potem Bóg rzekł: "Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; (15) aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią". I stało się tak. (16) Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. (17) I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; (18) aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre.
(19) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty.
(20) Potem Bóg rzekł: "Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!" (21) Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, (22) pobłogosławił je tymi słowami: "Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi".
(23) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty.
(24) Potem Bóg rzekł: "Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!" I stało się tak. (25) Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. (26) A wreszcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!"
(27) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
(28) Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi". (29) I rzekł Bóg: "Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. (30) A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona". I stało się tak. (31) A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty.

(II)
(1) W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]. (2) A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. (3) Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. (4) Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.
(Księga Rodzaju 1, 1-31; 2, 1-4)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T19:32:12+02:00
Bóg stworzył świat, a wszystko to co stworzył samo w sobie nie jest złe.

Stwierdzenie 'żadne stworzenie Boże samo w sobie nie jest złe' oznacza ze każde stworzenie Boże ma w sobie przynajmniej odrobinę dobra.

W dzisiejszych czasach zwierzęta są często porzucane przez ludzi. Czy tak powinno być? Czy te zwierzęta są winne? Otóż odpowiedź jest jedna, która brzmi następująco: w żadnym zwierzęciu nie ma winy, zachowanie jego zależy od wychowania go przez właściciela. Takie małe niewinne istoty mają w sobie duszę, serce. Bo tak jak Bóg stworzył tak jest do dziś, że każda istota żywa ma swoje uczucia. Zwierzęta są płodne i mnożą się.

Również wystepują porzucenia dzieci przez rodziców. Lekkomyślne dziewczyny zachodzą w ciąże, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji tego. Potem gdy dziecko się urodzi to dopiero do dziewczyny dochodzi, że np. nie jeszcze nie ten czas i oddają niewinne niczego dzieci, które potem cierpią, np. w domach dziecka. Zdarza się także tak że dziewczyny które nie chcą dziecka jeszcze albo w ogóle to usuwają ciążę, czyli usuwają zarodek dziecka który został poczęty. Robią to wszystko nie myśląc nad uczuciami tych dzieci, a przecież te dzieci są niewinne.

Jest wiele sytuacji, które wystepuja sprzecznie z Bogiem ale podałam dwa najważniejsze.

Podsumowując, te sformułowanie, świadczy to, że na świcie wszystkie stworzenia Boskie są dobre i same z siebie na pewno nie są złe, bo to co Bóg stworzył jest święte i dobre.
6 3 6