Odpowiedzi

2010-04-09T22:56:55+02:00
A)
c²=(4√2)²-(3√2)²=32-18=14
c=√14
b)
d²=(1+√2)²-√3²=1+2√2+2-3=2√2
d=√2√2
c)
y²=5²-4²=25-16=9 y=3
5-3=2
x²=4²-2²=16-4=12
x=√12√2√3
d)
y²=(2√3)²-(2√2)²=12-8=4 y=2
x²=(2√2)²+6²=8+36=44
x=√44=2√11
e)
y²=4²-1²=16-1=15 y=√15
x²=√15²+5²=15+25=40
x=√40=2√10
f)
jeśli ten rysunek jest prawidłowy, to napisz do mnie to ci go rozwiąże, mam wątpliwości