Odpowiedzi

2009-11-03T15:30:29+01:00
Y = -½x²+6x-14
Δ=6-4*14*½=36-28=8
√Δ=2√2
x₁=6+2√2
x₂=6-2√2
Miejsca zerowe:
x₁=6+2√2, x₂=6-2√2
Wierzchołek paraboli
x=p=-6/2*(-½)=6
y=q=-2√2/4*(-½)=√2
W=(6,√2)
Postać kanoniczna:
y=a(x-p)²+q
y=-½(x-6)²+√2
Własności
a<0
D=R
Zf=(-∞;√2>
Funkcja ma miejsca zerowe: x₁=6+2√2, x₂=6-2√2
Parabola ma oś symetrii x=6
Funkcja rosnąca dla x∈(-∞;6)
Funkcja malejąca dla x(6; +∞)