1. Oblicz moc urządzenia, które w czasie t= 5 s wykonuje pracę W=500J.

2. Jaka jest wartość pracy prądu elektrycznego, który zasila grzejnik elektryczny o mocy P=1000W w czasie t=1h.

3. Ile czasu musi pracować pompa napędzana silnikiem elektrycznym o mocy 50 kW, aby z kopalni o głębokości 180m wypompować wodę o objętości 500 m3.

1

Odpowiedzi

2010-04-08T18:22:51+02:00
1) P- moc
P=W/t
W- praca - 500J
t-czas - 5s
P=500/5
P=100

7 4 7