Odpowiedzi

2010-04-08T18:20:50+02:00
Sieci troficzne tworzone są przez wzajemnie przeplatające się łańcuchy pokarmowe, tak więc te Sieci mogą być mniej lub bardziej złożone, wynika to gł. z obecności w danej biocenozie organizmów o różnych poziomach troficznych i przedostawania się do niej organizmów ze środowisk sąsiednich.
Łańcuch troficzny- szereg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca grupa jest podstawą pożywienia następnej Łańcuchy troficzne tworzą sieć zależności pokarmowych.


np. ziemniak - stonka - bażant - lis
3 3 3