Zad 10 podpunkt c i d str 189 podręcznik do 1 klasy gimnazjum Matematyka z plusem

c)ile soli nalezy dosypac do 9 kg pięcioprocentowej solanki,aby otrzymać roztwór dziesięcioprocentowy/

d)Do trzydziestoprocentowego syropu dodano 20 kg wody i otrzymano syrop dwudziestoprocentowy.Jaka jest całkowita masa otrzymanego syropu?

1

Odpowiedzi

2010-04-08T18:22:55+02:00
C)

x - ilość soli, którą trzeba dosypać

9 kg. - pięcioprocentowa solanka

x+9 - dziesięcioprocentowa solanka

x*100%+9*5%=(x+9)*10%
x+0,45=(x+9)*10:100 /*100 100x+45=(x+9)*10
100x+45=10x+90
100x-10x=90-45 90
x=45 /:90
x=0,5


b)

30% * x + 0% *20 = 20% * (x+20)
0,3*x = 0,2 * (x*20)
0,3x = 0,2x + 4
0,3x-0,2x = 4
0,1x = 4 | /0,1
x = 40

(x+20kg) = 40 + 20 = 60kg
25 3 25