Odpowiedzi

2010-04-08T18:26:35+02:00
Powstawanie gleby jest procesem bardzo powolnym i przebiega następujący sposób: 1. Materiał skalny ulega wietrzeniu fizycznemu chemicznemu-powstaje zwietrzelina. 2. Pojawiają się organizmy żywe, takie jak: bakterie, grzyby, mchy i porosty, które rozpoczynają procesy glebotwórcze. 3. Rozwijają się rośliny, pojawiają się zwierzęta- tworzy się warstwa próchnicza. 4. Gleba zaczyna, żyć własnym życiem’’- minerały oraz drobiny materii wraz z wodą przemieszczają się w głąb profilu glebowego.
14 3 14