Odpowiedzi

2010-04-08T20:34:24+02:00
Moim zdaniem to chyba odbudowa Warszawy a dalej nie wiem ;D
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:53:59+02:00
Już na początku kryzysu pojawiła się koncepcja dalszego poszerzenia sfery działalności gospodarczej państwa. Jak wspomniano wcześniej, państwo w okresie kryzysu przejmowało udziały prywatnych przedsiębiorstw i proces ten nasilił się w latach następnych, m.in. państwo stało się właścicielem największego górniczego koncernu na Górnym Śląsku. W 1936 r. po raz pierwszy od 5 lat udało się zlikwidować deficyt budżetowy. Dalsze ożywienie gospodarki polskiej wiąże się z opracowanym przez wicepremiera Kwiatkowskiego programem gospodarczym rządu. Zamierzano podjąć działania umożliwiające systematyczne uprzemysłowienie kraju oraz walkę z bezrobociem poprzez podjęcie inwestycji państwowych na cele związane z obronnością kraju. Miało to doprowadzić do aktywizacji gospodarczej zacofanych regionów Polski, a tym samym zmniejszyć dotychczasowe dysproporcje w ich poziomie życia. Program miał być realizowany w latach 1936-1940 w ramach Planu Inwestycji Państwowych, na które przeznaczono 1,8 mld złotych.

Na początku 1937 r. podjęto decyzje o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) zlokalizowanego w tzw. “trójkącie bezpieczeństwa” w widłach Wisły i Sanu (szerzej: od Pilicy po Wieprz).W ramach COP-u wyodrębniono 3 rejony:

A - surowcowy obejmujący kieleckie,

B - aprowizacyjny obejmujący lubelskie,

C - przemysł przetwórczy obejmujący sandomierskie.

COP był największą, obok Gdyni, inwestycją gospodarczą II RP, obejmującą 15% powierzchni i 18% ludności Polski. W jego ramach zbudowano hutę w Stalowej Woli połączoną z fabryką armat i silników lotniczych. W Mielcu i Rzeszowie wybudowano zakłady lotnicze oraz zakłady uzupełniające, jak np. fabrykę obrabiarek dla przemysłu zbrojeniowego. W Dębicy powstał zakład wytwarzający syntetyczny kauczuk oraz walcownię metali kolorowych. Zmodernizowano również zakłady zbrojeniowe w Radomiu i Starachowicach. Zaopatrzenie w energię miały zapewnić specjalnie w tym celu zbudowane elektrownie wodne w Rożnowie i Myczkowicach oraz cieplna w Stalowej Woli.

Potwierdzeniem słuszności polityki inwestycyjnej było zrealizowanie podstawowych zadań planu do końca 1938 r. Produkcja w tym roku osiągnęła poziom 119,5 % w stosunku do roku 1928, a płace wzrosły średnio o 30%. Niestety, nadal utrzymywało się wysokie bezrobocie (500 tys. w 1939 r.), a w rolnictwie nastąpiła tylko niewielka poprawa. Niemniej jednak uprzemysłowienie kraju uległo przyśpieszeniu i nastąpił wzrost potencjału obronnego Polski.
ale nie jestem pewien