Odpowiedzi

2010-04-08T18:28:08+02:00
1deska oddziałowuje na wode

2Jeżeli ktoś musi działać siłą 50 N w celu podniesienia ciężarka, to wynika stąd, że siła podnosząca ciężarek (skierowana do góry) musi być równa co do wartości sile nacisku ciężarka (skierowanej do dołu) na ręce osoby podnoszącej - owa siła nacisku ciężarka na ręce osoby go podnoszącej wynosi też dokładnie 50 N .
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T18:30:28+02:00
Trzecia zasada dynamiki Newtona:
Jeśli jedno ciało działa siłą na drugie ciało, to drugie działa siłą na pierwsze.
Przykład:

Piłka pozostaje w spoczynku, z czego wynika , że działające na nią sił równoważą sie wzajemnie.
Fr = Fc
Ale z trzeciej zasady wynika , że wartość siły nacisku na dłoń i reakcji dłoni mają jednakowe wartosci.
Fr = Fn
Stąd wniosek , że Fn = Fc czyli piłka naciska dłoń siłą o wartości równej wartości ciężaru.