Więc tak o to zadanie .
Napisz nazwy podanych soli (a)i ich wzory (b)
A) Kl -
BaS-
Fe(NO3)3-
PbSO3-
Cr2(SO4)3-
Ca3(PO4)2-
ZnBr2-
AlCl3-
NaF-
CuCO3-
b) jodek ołowiu (II)-...............
siarczek miedzi (I)-...............
chlorek srebra (I)-................
fluorek wapnia-.................
siarczan (VI)litu-...............
siarczan (IV)glinu.............
fosforan(V)potasu-...........
węglan sodu -................
Bardzo proszeo rozwiązanie .... ważne

1

Odpowiedzi

2012-08-18T13:45:54+02:00

KI - jodek potasu
BaS - siarczek baru
Fe(NO₃)₃ - azotan (V) żelaza (III)
PbSO₃ - siarczan (IV) ołowiu (II)
Cr₂(SO₄)₃ - siarczan (VI) chromu (III)
Ca₃(PO₄)₂ - fosforan (V) wapnia 
ZnBr₂ - bromek cynku
AlCl₃ - chlorek glinu
NaF - fluorek sodu
CuCO₃ - węglan miedzi (II)


jodek ołowiu (II) - PbI₂
siarczek miedzi (I) - Cu₂S

chlorek srebra (I) - AgCl
fluorek wapnia - CaF₂
siarczan (VI) litu - Li₂SO₄
siarczan (IV) glinu - Al₂(SO₃)₃
fosforan(V) potasu - K₃PO₄
węglan sodu - Na₂CO₃