Odpowiedzi

2011-08-09T09:50:35+02:00

y=3\frac{1}{2}x-3\\P=(14\ ;\ -4)\\y=\frac{7}{2}x-3

 

warunek prostopadłości prostych:

 

a₁=-(1/a)

 

a₁=-(2/7)

 

y=a_1x+b\\y=-4\\x=14\\a_1=-\frac{2}{7}

 

-4=-\frac{2}{7}\cdot14+b\\-4=-2\cdot2+b\\-4=-4+b\\b-4=-4\\b=-4+4\\b=0

 

Nasza\ prosta\ ma\ postac:\\y=-\frac{2}{7}x

2011-08-09T10:22:01+02:00

y = 3 1/2 x - 3

y = 7/2 x - 3 

a1 = 7/2

b1 = -3

 

P = (14; -4) 

 

Warunek prostopadłości prostych:

a2 = -(1/a1) = -2/7

 

Ogólne równanie prostej:

y = ax +b

x = 14,   y = -4,  - współrzędne punktu P ,stad:

-4 = -2/7 *14 + b2

-4 = -4 + b2

b2 = -4+4 = 0

b2 = 0

 

Szukana prosta prostopadła do danej ma postać:

y = -2/7 x

===========