Odpowiedzi

2010-04-08T19:52:21+02:00

(CH3COO)2Ba + Na2CO3 -->2CH3COONa + BaCO3
2CH3COO- +Ba2+ + 2Na+ +CO32- ->2CH3COO- + 2Na+ +BaCO3

Ba2+ + CO32- -->BaCO3

2HCOOH+2K->2HCOOK+H2
2HCOO- + 2H+ +2K->2HCOO- + 2K+ +H2
2H+ + 2K->2K+ + H2

6C3H7COOH+Al2O3->2(C3H7COO)3Al+3H2O
6C3H7COO- + 6H+ +Al2O3->6C3H7COO- + Al3+ +3H2O
Al2O3+ 6H+ ->Al3+ +3H2O

Podaj rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce:
a)3 atomy magnezu, 6 atomów tlenu i 6 atmów wodoru
b)4 atomy wodoru, 2 atomy siarki i 8 atomów tlenu
c)10 atomów wodoru, 2 atomy węgla i 10 atomów tlenu
d)42 atomy wodoru, 24 atomów węgla i 6 atomów tlenu
e)22 atomy wodoru, 11 atomów węgla i 2 atomy tlenu