1.Przeanalizuj swoje postępowanie wobec środowiska naturalnego.Zastanów sie, co Ty możesz zrobić dla ZIEMI.
2.jakie urządzenia w samochodzie moze wyeliminować wydzielanie sie ołowiu ze spalin?
3.Podaj prawidłowe rozwiązania ochrony przeciwhałasowej(4 przykłady).
4.Jakie opady powstają w Twoim gospodarstwie domowym?Dokonaj ich klasyfikacji.
5.Jak mozesz segregować i gdzie składać odpady pochodzące z gospodarstwa domowego?

Te pytania znajdują sie w ćwiczeniu dla Klasy II,,JESTEM KONSTRUKTOREM'' Aniela Nowak WYDOWNICTWO SZKOLNE PWN;)


PROSZE BARDZOO O POMOC <NIE MAM TEGO ĆWICZENIA>

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T16:36:50+02:00
1.Przeanalizuj swoje postępowanie wobec środowiska naturalnego.Zastanów sie, co Ty możesz zrobić dla ZIEMI.
Mamy tylko jedną planetę. Powinniśmy ją szanować.
Działalność człowieka wpływa kategorycznie na naszą planetę.
Powinniśmy ograniczać powstawanie odpadów. W tym celu każdy z nas powinien segregować śmiecie zamiast je utylizować. W gospodarstwach rolnych używane są nawozy. wiele z nich dostaje się do zbiorników wodnych powodując nadmierny wzrost glonów. Wynikiem tego jest śmierć wszystkich organizmów wodnych. W tym przypadku powinniśmy używać wyłącznie form ekologicznych.
Niewiele mogę zrobić dla naszej planety. Mogę jedynie segregować śmieci i nie zanieczyszczać środowiska. Również mogę zacząć oszczędzać wodę i prąd, co zmniejszy produkcję zanieczyszczeń.

2.jakie urządzenia w samochodzie moze wyeliminować wydzielanie sie ołowiu ze spalin?
-silnik na benzynę bez olowiową
3.Podaj prawidłowe rozwiązania ochrony przeciwhałasowej(4 przykłady).
- produkcja cichobieżnych maszyn, urządzeń i środków transportu
- zakaz hałasowania w lasach
- unikanie procesów lub metod pracy powodujących narażenie na hałas
- obudowy dźwiękoizolacyjne przy autostradach

4.Jakie odpady powstają w Twoim gospodarstwie domowym?Dokonaj ich klasyfikacji.
-odpady organiczne
- odpady opakowaniowe
- odpady komunalne
- odpady z budowy np. gruz
- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych np. farby, kleje itp.
- odpady z przetwórstwa drewna np. papier

5.Jak mozesz segregować i gdzie składać odpady pochodzące z gospodarstwa domowego?

Odpady pochodzące z gospodarstwa domowego możemy składać na kilka sposobów. Plastik, szkoło, papier itp. powinniśmy wkładać do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Zmniejsza to ilość odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku (recykling). Ogranicza to zanieczyszczenie środowiska i zużycia surowców naturalnych.
5 4 5